Видови синхронизација

February 20, 2019
Posted in News
February 20, 2019 Filip Stefanovski

Видови синхронизација

Доколку сакате да стапнете во  индустрија на гласовната глума и синхронизација, првото нешто што ќе треба да го направите е- да истражувате на кој тип гласовна работа би сакале да се фокусирате. Синхронизациите се неизмерно важни за брендирање на еден производ, неговата репутацијата и значење, но секој вокал не може да ја постигне истата цел.

Видови на синхронизациска работа

Во рамките на оваа индустрија, постојат различни видови на синхронизација и секој од нив бара истражување, учење и вежбање како би ги усовршиле. Најчести типови на синхронизција се:

Реклами: Едни од најчестите форми на синхронизација се телевизиските реклами. Речиси секоја реклама е синхронизирана со цел да се долови она што е замислено, да се испрати некаква порака до потенцијалниот купувач. Честопати, комерцијалните изведби се многу тешки и најчесто ќе ви биде потребно претходно стекнато искуство во други области на синхронизацијата.

Радио реклами и други текстови: Слично како телевизиските реклами, радио рекламите обично бараат силно изразен глас и искуство. Радиото е сеуште нај конзмираната форма на медиум и овие реклами и сегменти имаат потенцијал да стигнат до милиони слушатели, во зависност од станицата и пазарот.

Нарација: Без разлика дали се работи за документарен филм, или уводен материјал на компанијата, наративната синхронизација може да биде во форма на голем или мал проект. Исто така, наративната синхронизација може да биде одличен начин да се пробиете во индустријата за синхронизација и да изградите кариера во истата.