Што значи да бидеш Voice over артист?

March 19, 2019
Posted in News
March 19, 2019 Filip Stefanovski

Што значи да бидеш Voice over артист?

Voice over артистот/ синхронизаторот ги користи своите гласовни способности за анимирани ТВ цртани, аудио книги, филмови, документарни серии и филмови, реклами, видео игри и мултимедија.

Првиот чекор е Voice over артистот да се дефинира, во што се разликува од другите изведувачи во индустријата.

Ако работите синхронизација, не треба да се плашите од појавувањето на телевизиските екрани или обратно, постојат важни разлики меѓу двете професии (гласовен актер и актер) што треба да ги знаете со време.

Иако тие можат да се поистоветуваат една со друга, обуката се разликува помеѓу двете професии, како и потребните вештини. Професионалните синхронизатори, користат различни алатки и делови од опрема што едноставно не се неопходни за актерите на екранот/пред телевизиските екрани.